Toto bábenko je môj bývalý “profi-synček” Zolko, ktorý bol v tom čase sirôtka ... Moje krásne pokladíky Rozhodla som sa Vám tiež predstaviť niektorých naších malých “absolventov” Sú to väčšinou detičky, ktoré naše jasličky už “vychodili” a kde rodičia dovolili na naše stránky umiestniť malú a milú spomienku.